Wydawca treści Wydawca treści

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU [AKTUALIZACJA]

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenach leśnych, z dniem 14.08.2017 r. wprowadzony został ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.

AKTUALIZACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo z dnia 2 października 2017 r.,

z dniem 01.10.2017 r. został zniesiony okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictwa LEŚNA JANIA.

 

Zakaz wstępu do lasu nadal obowiązuje do odwołania na terenie leśnictw Cisowa Góra i Stara Jania.

 

OGŁOSZENIE

W związku z uszkodzeniami drzewostanów (zdjęcia  nr 1 i 2) jakie powstały po przejściu nawałnicy w dniu 2017-08-11 przez teren pozostający w zarządzie Nadleśnictwa Lubichowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenach leśnych, z dniem 2017-08-14 wprowadzony został ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.

 

Zakazem wstępu został objęty obszar, którego granice wyznaczają (mapka):

  • Od północy – granica administracyjna miasta Skórcz;
  • Od południa droga łącząca miejscowości Jaszczerek od skrzyżowania z drogą nr 214 do msc Leśna Jania.
  • Od zachodu droga nr 214 od msc Jaszczerek do msc Skórcz
  • Od wschodu droga nr 231 od msc Skórcz do msc Kościelna Jania i dalej do msc Leśna Jania.

 

Administracyjnie obszar ten leży w Gminach: Smętowo Graniczne; Osiek; Skórcz a w ramach Nadleśnictwa Lubichowo leży w granicach leśnictw: Cisowa Góra; Stara Jania; Leśna Jania.

Drogi dojazdowe do terenów uszkodzonych zostały oznaczone znakami zakazu (zdjęcie nr 3) i wyznaczają one granice strefy uszkodzonej na której występuje bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia.

 

Podstawą wprowadzenia zakazu jest art.  26 ust. 3-4 Ustawy o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788) oraz wydane na jej podstawie Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo z dnia: 14.08.2017 r.

 

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

 

Więcej informacji w spawie można uzyskać pod nr telefonu +48 58 5885 323.

 


Miesiąc po wichurze

Na terenach objętych zakazem wstępu do lasu trwają prace nad usuwaniem skutków wichury

Noc z 11/12 sierpnia br. wstrząsnęła Borami Tucholskimi. Wielopokoleniowy wysiłek wielu osób został unicestwiony nawałnicą o cechach huraganu.
W ciągu 2-3 godzin zniszczeniu uległy znaczne obszary Nadleśnictw Rytel i Lipusz, a w mniejszym zakresie klęska dotknęła Nadleśnictwa Kościerzyna, Cewice i Lubichowo.
Główny kierunek zniszczeń ukształtował się z południa na północ kraju, natomiast Nadleśnictwo Lubichowo otrzymało „boczny strzał” w kierunku ppołudniowo- zachodnim/ północny-wschód.
Nadleśnictwo Lubichowo tym razem ucierpiało w mniejszej skali, szkody wystąpiły na powierzchni 77 ha na łaczną masę 25 tys m3 drewna.
Podobny rozmiar uszkodzeń wystąpił w naszym Nadleśnictwie 14 lipca 2012 roku, tak więc z bagażem doświadczeń natychmiast przystąpiliśmy do prac porządkowych.
W ciągu kilku dni określiliśmy lokalizację i rozmiar szkód, udrożniliśmy drogi przeciwpożarowe, dojazdowe i publiczne, zgłosiliśmy potrzeby napraw linii przesyłowych energetycznych i telefonicznych, oznaczyliśmy tereny zagrożone przed ich penetracją (sezon urlopowy i grzybobrania). Ustaliliśmy potrzeby  logistyki personalnej i sprzętowej i przystąpiliśmy do usuwania skutków huraganu zaczynając od najbardziej wartościowych drzewostanów, bo pomimo ewidentnych strat, potrzebą chwili jest możliwie wysokie uratowanie wartości drewna.

Nadleśnictwo Lubichowo tym razem ucierpiało w mniejszej skali, szkody wystąpiły na powierzchni 77 ha na masę 25 tys m3 drewna.

Prace nad usuwaniem skutków klęski są w toku. Trzy harvestery z zabezpieczeniem zrywki pracują na powierzchniach otwartych tzn. tam gdzie powstaną całkowicie nowe odnowienia (77 ha), a 30 pilarzy pracuje w rejonach częściowych zniszczeń drzewostanów (ca 550 ha).
Postęp prac jest dobry, ale dużym problemem jest utrzymanie trwałości dróg wywozowych, którymi pozyskane drewno musi wyjechać z lasu. Gruntowe podłoże, a zwłaszcza spora ilość opadów wymuszają bieżące naprawy. Czas pracuje na naszą niekorzyść. Wilgotna i ciepła aura przyspieszają proces sinienia drewna, co obniża jego wartość i ogranicza przydatność dla przemysłu drzewnego.  
No cóż. Życie zawodowe leśnika to nie tylko sukcesy i satysfakcja z osiągnięćw gospodarowaniu zasobami przyrody. To również chwile trudne, stawiające nowe i silne wyzwania, z którymi musi sobie poradzić.  Tak też i będzie tym razem.

Za 3 lata zapraszamy do nas. Las będzie znowu rósł- tylko „trochę” młodszy.

Bronisław Szneider

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubichowo


Szkody wyrządzone przez wiatr

Szkody w drzewostanach wyrządzone przez wiatr w lipcu 2012 r.

Wydawało się że drzewostany na terenie administrowanym przez nadleśnictwo są „odporne" na działanie wiatru.

14 lipca 2012r. nad Borami Tucholskimi utworzyła się super komórka burzowa której efektem było m.in. powstanie trąby powietrznej, która spowodowała uszkodzenia i zniszczenia w pasie długości ponad 25 kilometrów, licząc od miejscowości Zdroje w Borach Tucholskich- aż po rzekę Wisłę na północ od Świecia. Trąba powietrzna przeszła przez tereny Leśnictwa Kałębnica oraz Stara Jania.

Zdjęcia: Archiwum nadleśnictwa


Zarys uszkodzonej powierzchni (ciemno- zielony kolor) ukazuje mapa poniżej.

Zarys powierzchni uszkodzeń w lasach nadleśnictwa

W godzinach popołudniowych tego dnia wstępną lustrację terenu przeprowadzili pracownicy nadleśnictwa. Ze względów bezpieczeństwa wydano ogłoszenie o okresowym zakazie wstępu do lasu na terenach objętych zniszczeniami.

Inżynier Nadozru Piotr Adrych lustrujący zniszczone tereny w kilka godzin po wydarzeniach

Działania jakie podjęto w pierwszych dniach po wystąpieniu zniszczeń to:

  • Udrożnienie dróg prowadzących przez tereny zagrożone
  • Ogłoszenie zakazu wstępu do lasu – informacje wywieszane bezpośrednio w lesie wraz z przekazem nadawanym przez różne media
  • Inwentaryzacja strat i uszkodzeń


       

Wstępne szacunki wiatrołomów to:

  • Leśnictwo Kałębnica- szacowany obszar całkowitych zniszczeń drzewostanów to ca 30 ha.
  • Leśnictwo Stara Jania- wstępne szacunki wskazują na zupełne zniszczenie drzewostanu na obszarze ca 60 ha, a na powierzchniach częściowych ca 40 ha.


 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

Po określeniu rozmiaru uszkodzeń i zabezpieczeniu rejonu klęski tablicami z okresowym zakazem wstępu do lasu na te obszary, przystąpiliśmy do usuwania skutków kataklizmu.
Podzieliliśmy pas uszkodzeń na kwatery, na których z zachowaniem zasad bezpieczeństwa rozpoczęły prace brygady pilarzy i zrywkarzy, a także harvestery.