Asset Publisher Asset Publisher

Zasady udostępniania i opłaty za korzystania ze strzelnicy sportowo- myśliwskiej

Zasady oraz cennik korzystania ze strzelnicy w Bietowie

Informujemy, że Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo nr 14/2020 z dnia 20.02.2020 r. wprowadzono do stosowania zasady udostępniania strzelnicy myśliwsko- sportowej.

Godziny otwarcia w okresie od 1 października  do 31 marca

Dzień tygodnia

Godziny

Dla kogo

Środy

9:00 – 16:00

 

Strzelania indywidualne* – wymagana wcześniejsza rezerwacja.

Dostęp do maszyn**,

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek,

9:00 – 16:00

Strzelania dla grup zorganizowanych – Wymagana wcześniejsza rezerwacja

Soboty

9:00-17:00

Strzelania dla grup zorganizowanych (koła łowieckie, LOK, Zawody itp.) Wymagana wcześniejsza rezerwacja pisemna.

Niedziela

X

Strzelnica nieczynna

 

Wprowadzono także do stosowania opłaty za korzystanie ze strzelnicy  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Opłaty za korzystanie ze strzelnicy w 2020 r.
 1. Udostępnienie stanowiska na jednej osi (rogacz, dzik, zając) na strzelnicy celem przestrzelania broni  – 30,00 zł/osobę/godzinę (24,39 zł +VAT 23 %)  (wstęp przestrzelanie broni)
 2. Udostępnienie stanowiska na jednej osi (rogacz, dzik, zając) na strzelnicy celem odbycia treningu indywidualnego 50,00 zł/osobę strzelającą/2 godziny (40,65 zł +VAT 23%) (wstęp trening indywidualny)
 1. Otwarcie konkurencji dzik, zając   – 50,00 zł  za konkurencję dla grupy (40,65zł +VAT23%) – w tym zaklejki – bez względu na ilość strzałów
 1. Otwarcie konkurencji trap, skeet, przeloty    – 25,00 zł za konkurencję dla grupy (20,33 zł +VAT23%) – strzał do rzutka dodatkowo płatny wg zużycia
 1. Strzał do rzutka  0,80 zł/szt  (0,65 zł + VAT 23 %). 
 2. Udostepnienie strzelnicy (konkurencji : rogacz, dzik, zając) w soboty - dla kół celem przestrzelania broni – 492,00 zł (400,00 zł + VAT 23 %) - za 4 godz. – opłata bez względu na ilość osób, nie obejmuje dostępu do maszyn. Udostępnienie w godz. 900-1300 lub 1300-1700. Istnieje możliwość rezerwacji całego dnia na zasadach opisanych w pkt 7.
 1. Udostepnienie strzelnicy – rezerwacja obiektu (konkurencji rogacz, dzik, zając) dla kół, stowarzyszeń, grup formalnych, celem przestrzelania broni, w sobotę w godz. 900-1700 –  861,00 zł brutto (700 zł + VAT 23 %) – opłata bez względu na ilość osób, nie obejmuje dostępu do maszyn na na konkurencji: dzik i zając oraz rzutków.
 1. Udostępnienie strzelnicy (konkurencji rogacz, dzik, zając) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1700 dla kół, stowarzyszeń, grup formalnych  oraz firm – 369,00 zł brutto (300,00 zł +VAT 23%) za dzień w tygodniu bez względu na ilość osób.
 1. Instruktor strzelectwa myśliwskiego lub sportowego – 100 zł / godz. (81,30 zł + VAT 23 %)
 1. Wynajęcie wiat wraz z miejscem na ognisko (w tym drewno) 250,00 zł brutto (203,25 zł + VAT 23%).
 1. Organizacja zawodów, memoriałów i innych – wg indywidualnych uzgodnień, kalkulacji – w takich przypadkach dla kół, stowarzyszeń, służb mundurowych, wymagana będzie przedpłata w wysokości 1000,00 zł jako potwierdzenie rezerwacji obiektu.
Przypominamy, że korzystający ze strzelnicy zobowiązani są do przestrzegania jej regulaminu i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.
Jednocześnie informujemy, że osobą do kontaktu ws. strzelnicy- w tym w szczególności rezerwacje- jest pan Piotr Adrych
Kontakt:
Tel.: +48 58 5885 873 lub 694 493 629
piotr.adrych@gdansk.lasy.gov.pl

— 1 Items per Page
Showing 1 - 1 of 3 results.