Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU [AKTUALIZACJA]

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenach leśnych, z dniem 14.08.2017 r. wprowadzony został ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.

AKTUALIZACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo z dnia 2 października 2017 r.,

z dniem 01.10.2017 r. został zniesiony okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictwa LEŚNA JANIA.

 

Zakaz wstępu do lasu nadal obowiązuje do odwołania na terenie leśnictw Cisowa Góra i Stara Jania.

 

OGŁOSZENIE

W związku z uszkodzeniami drzewostanów (zdjęcia  nr 1 i 2) jakie powstały po przejściu nawałnicy w dniu 2017-08-11 przez teren pozostający w zarządzie Nadleśnictwa Lubichowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenach leśnych, z dniem 2017-08-14 wprowadzony został ZAKAZ WSTĘPU DO LASU.

 

Zakazem wstępu został objęty obszar, którego granice wyznaczają (mapka):

  • Od północy – granica administracyjna miasta Skórcz;
  • Od południa droga łącząca miejscowości Jaszczerek od skrzyżowania z drogą nr 214 do msc Leśna Jania.
  • Od zachodu droga nr 214 od msc Jaszczerek do msc Skórcz
  • Od wschodu droga nr 231 od msc Skórcz do msc Kościelna Jania i dalej do msc Leśna Jania.

 

Administracyjnie obszar ten leży w Gminach: Smętowo Graniczne; Osiek; Skórcz a w ramach Nadleśnictwa Lubichowo leży w granicach leśnictw: Cisowa Góra; Stara Jania; Leśna Jania.

Drogi dojazdowe do terenów uszkodzonych zostały oznaczone znakami zakazu (zdjęcie nr 3) i wyznaczają one granice strefy uszkodzonej na której występuje bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia.

 

Podstawą wprowadzenia zakazu jest art.  26 ust. 3-4 Ustawy o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788) oraz wydane na jej podstawie Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo z dnia: 14.08.2017 r.

 

ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

 

Więcej informacji w spawie można uzyskać pod nr telefonu +48 58 5885 323.