Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lubichowo
Nadleśnictwo Lubichowo
+48 58 58 85 323
+48 58 58 85 322

ul. Leśna 12
83-240 Lubichowo

NIP: 5920006280 REGON:190036789

KONTO BANKOWE: 33 2030 0045 1110 0000 0040 3710
BGŻ BNP Paribas S.A.

Nadleśniczy
Bronisław Szneider
+48 58 58 85 323
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Krysiak
+48 58 58 85 871
Główny Księgowy
Małgorzata Niesiołowska
+48 58 58 85 877
Sekretarz Nadleśnictwa
Alojzy Brzóska
+48 58 58 85 870

Kadry

Danuta Bukowska
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: +48 58 58 85 874

Zagospodarowanie Lasu

Maciej Jodko
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 58 58 85 474
Joanna Kaszubowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 58 58 85 872
Radosława Krysiak
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 58 58 85 872
Paweł Gnap
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 58 58 85 475
Piotr Hoffmann
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 58 58 85 447

Inżynierowie Nadzoru

Piotr Adrych
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 58 5885 873
Wojciech Furgalski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 58 5885 873

Posterunek Straży Leśnej

Mirosław Rohde
p.o. Komendant SL
Tel.: +48 58 58 85 875
Stefan Bugajewski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 58 58 85 875

Dział Finansowo- Księgowy

Jolanta Kłomska
Starsza Księgowa
Tel.: +48 58 58 85 876
Justyna Jędrzejewska
Księgowa
Tel.: +48 58 58 85 876
Maria Żabińska
Starsza Księgowa
Tel.: +48 58 58 85 874
Małgorzata Czubek
Księgowa
Tel.: +48 58 58 85 876
Małgorzata Lechowicz
Księgowa
Tel.: +48 58 58 85 876
Ewelina Kordowska
Księgowa
Tel.: +48 58 58 85 874

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Barbara Urban-Gnap
Sekretariat
Tel.: +48 58 58 85 323
Jan Jezierski
Starszy Referent
Tel.: +48 58 58 85 880
Alina Mikulska
Starszy Referent
Tel.: +48 58 58 85 324

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Dyspozytor alarmowy
Dyżur przeciwpożarowy
Tel.: +48 58 58 85 324